Unicef-case

Det er stadig flere arbeidsgivere som benytter seg av såkalte case-oppgaver i forbindelse med rekruttering. Det viser seg at hvordan kandidatene løser disse utgjør en god indikator på hvorvidt det vil bli en vellykket ansettelse for begge parter. Disse casene […]